TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 02.10.2019
Güncellenme Zamanı: 21.10.2019 11:24:17
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 03.10.2019 11:39:12

 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde toplamda 785 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından 26.09.2019 tarihinde bakanlığa, ilgili ilanda peyzaj mimarlarının da bulunması gerektiğini resmi olarak talep ettik.
 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde toplamda 785 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştır. İlana baktığımızda, birçok meslekten birçok elemana ihtiyaç duyulurken peyzaj mimarlarına 1 kadro bile ayrılmamıştır. Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi turizm alanlarının korunması ve doğru projelerle yönetilmesi hususunda peyzaj mimarlarının istihdamı hayati öneme sahiptir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma biriminin faaliyetleri, doğrudan peyzaj mimarlarının iş tanımı içerisindedir. Bu sebeple peyzaj mimarlarının kamuda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı`nda istihdamı şarttır!

Peyzaj Mimarları olarak siz de başvuruları 9 Ekim`de bitecek olan kadro talebinizi 0312 470 88 00 numaralı Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı`nı arayarak, 0312 311 14 56 numarasına faks çekerek ya da personel@kulturturizm.gov.tr adresine e-posta ile iletirseniz sesimizin duyulmasını, ayrıca #kamudapeyzajmimarıistihdamısart etiketini kullanarak sosyal medyada da görülmemizi sağlayabilirsiniz.

Peyzaj mimarlarının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı`nda istihdam edilmesinin zorunluluğu üzerine yazdığımız yazı şu şekildedir;

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız

 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA,

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 6235 sayılı Yasa hükümleri gereğince "Kamu Kuruluşu" niteliğindeki meslek örgütüdür. 

Ülkemiz kentsel ve kırsal alan planlama, tasarım ve uygulamalarında, doğal ve kültürel peyzajı toplumsal ve kalkınma politikaları doğrultusunda planlayabilen bir meslek disiplini olan peyzaj mimarlığı mesleği, maalesef kamuda yeterli sayıda istihdam edilmemektedir.

Bakanlığınızın taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde toplamda 785 sözleşmeli personel alımı yapılacağını ve söz konusu ilanda peyzaj mimarlarına yer verilmediğini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi göz önüne alındığında; artık kentsel ve kırsal, tarihi, doğal ve kültürel turizmle birlikte sit ve korunan alanlarımızın kurtarılmaya, korunmaya, akılcı ve doğru yöntemlerle planlanmaya ve tasarlanmaya ihtiyacı vardır. Bunun için de kentsel ve kırsal alanlarda olduğu kadar turizm ile ilgili birimlerde de peyzaj mimarlarına yeterince yer verilmesi çok önemlidir. 

Bununla birlikte 23 Eylül 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi`nde değindiği 2023 ve 2030 vizyonunda; iklim değişikliğine uygun kalkınma politikaları içerisinde bisiklet yolları, afet toplanma bölgeleri, sıfır karbon ve sıfır atık projeleri, kent içi ağaçlandırma ve yeşil alanların artırılması, sürdürülebilir ulaşım, toplu taşıma, yürünebilir kentler için geliştirilecek projelerden bahsetmiştir. Tüm bu sürdürülebilir kalkınma planlarının yanı sıra iş tanımı içerisinde arkeolojik peyzaj, doğal ve kültürel peyzajlar, tarihi miras, uluslararası bağlamda koruma tanımları da olan peyzaj mimarlarının, sürdürülebilir gelişim için turizm alanlarında geliştirilecek projelerde de istihdamı zorunludur. 

Türkiye`nin 2023 ve 2030 için hedeflediği sera gazı salınımının düşürülmesi, sıfır karbon emisyonlu yerleşimler tesis edilmesi, sürdürülebilir kent içi ulaşım ve kamusal alanlar ve yine aynı politikalarla üretilecek turizm alanları ile ilgili yapılacak çalışmalarda üzerimize düşen görevleri yerine getirmek ve disiplinler arası çalışmalarda bulunmak için peyzaj mimarları olarak göreve hazır olduğumuzu bildiririz. Atılacak her adımda peyzaj mimarlarının mutlaka kamuda görev alarak bilgi birikimini ülkenin sürdürülebilir turizm projeleri için kullanması gerektiğini, Bakanlığınız tarafından açılan ilanda peyzaj mimarı istihdamının da eklenmesinin gerekli olduğunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN

GENEL BAŞKAN  

 

 

Okunma Sayısı: 500

Tüm Haberler